Sint Job Berkel-Enschot

Het begin

In 1989 was van de eens zo druk bezochte bedevaart niet veel meer over. Paul van Loon besloot samen met enkele anderen de Stichting Sint Job Berkel-Enschot op te richten. In 1991 werd de eerste officiële Sint Job-viering nieuwe stijl georganiseerd.

Eerste bestuur

Met Paul van Loon als voorzitter bestond het eerste bestuur uit Frits Knibbeler, Tineke Louwerse, Cees van Oorschot en op persoonlijke titel de toenmalige pastoor van de St. Caeciliaparochie Frans van Spreeuwel.


Huidige Bestuur

Nu, in 2019, vormen de volgende personen het stichtingsbestuur:

Michel Mustert (penningmeester)

Ruud Boes

Isabelle Geraads-Piggen

Elke van Dommelen (Secretaris, Communicatie en PR)